Отказ от медицинска отговорност

Цялото съдържание и медия на bgchudesa.com е създадено и публикувано онлайн само с информационна цел. То не е предназначено да замени професионален медицински съвет и не трябва да се разчита на него като на здравен или личен съвет.

Винаги се обръщайте към своя лекар или друг квалифициран здравен специалист с всички въпроси, които може да имате по отношение на вашето здраве или медицинско състояние. Никога не пренебрегвайте съветите на медицински специалист или не отлагайте търсенето им заради нещо, което сте прочели на този Уебсайт.

Ако смятате, че може да имате спешна медицинска помощ, обадете се на Вашия лекар, отидете в най-близкото спешно отделение на болницата или се обадете незабавно на службите за спешна помощ. Ако решите да разчитате на каквато и да е информация, предоставена от bgchudesa.com, вие правите това единствено на свой риск.

Външни (изходящи) връзки към други уебсайтове или образователни материали (напр. pdf файлове и др.), които не са изрично създадени от bgchudesa.com, следвате на свой риск. При никакви обстоятелства bgchudesa.com не носи отговорност за твърденията на уебсайтове на трети страни или доставчици на образователни материали.