Политика за поверителност

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политиката”), които се събират от потребителите на уебсайта с адрес bgchudesa.com („Уебсайта”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Уебсайта се извършва от сайта bgchudesa.com.

Настоящата Политика за защита на лични данни („Политиката”) определя какво се случва с Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта.

Настоящата Политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на Уебсайта („Общи условия”), достъпни тук. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика.

С достъпа, разглеждането, използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта, Вие потвърждавате, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани с настоящата Политика. Осъществявайки достъп до Уебсайта и Услугите, Вие изразявате своето изричното съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика.

Използването на Уебсайта, на неговите услуги и ресурси изисква съгласие за приемането на настоящата Политика. Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на следния адрес: https://bgchudesa.com/politika-za-poveritelnost/

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.